Почетна
Избери тип на корисник:

Генерални информации

Овие податоци се јавно достапни

PNG, JPG, GIF up to 10MB

Краток опис на визијата на Вашата компанија

Краток опис на мисијата на Вашата компанија

Социјални медиуми

Линкови до социјални медиуми

Поддршка за старт-ап идеи на млади претприемачи

Означете дали и каква поддршка можете да понудите на млади претприемачи

Дали би сакале да поддржите развој на стар ап идеја на млади претприемачи?
Оваа веб страна е креирана со финансиска поддршка на Европската унија. Содржината е одговорност на здружение на граѓани Младите Можат и не ги изразува ставовите на Европската Унија.
© 2022 Младите можат